TERAPEUTISK METOD

TERAPEUTISK METOD

Det är bra att veta vilka metoder en terapeut använder och hur han/hon månar om att hålla god kvalitet.


De flesta av oss hamnar under livet i återvändsgränder där vi har svårt att hantera situationer, vissa människor, känslor, tankar eller beteenden. I en sån återvändsgränd kan livet kännas mycket tungt. Ett samtal med en trygg utomstående kan hjälpa att omkalibrera den inre kompassen och hitta nytt hopp.


Kognitiv Beteende-Terapi, eller KBT är en av de tryggaste och mest använda metoderna för att ändra negativa eller förlamande tankemönster. Som klient får du utforska vad som triggar eller orsakar negativa tankar eller känslor – och prova nya sätt att tänka och agera. Målen som vi metodiskt kommer att arbeta mot baseras på dina önskemål och värderingar.


KBT skiljer sig från psykoterapi på ett antal punkter. Den huvudsakliga skillnaden är att din nuvarande situation och hur du vill förändra den kommer att utgöra vårt fokus. Självklart kan vi prata om din barndom. Men det är bara nuet som vi kan förändra.


Vi utvärderar regelbundet under terapin ifall målen är fortsatt relevanta för dig eller om vi ska ta sikte mot en annan kompassriktning. Terapin kombinerar element från kognitiv psykoterapi och beteendeterapi med stöttande samtal samt hemuppgifter i en klar struktur, som säkerställer att tiden du bokat utnyttjas på det mest effektiva sätt.VARFÖR HJÄLPER DET ATT PRATA?

Ja varför känns det meningsfullt att prata med en annan människa när något är svårt? Vi behöver alla validering, förståelse, tid att fundera över vad vi har varit med om och vart vi är på väg. Ibland kör vi fast i livet trots våra ansträngningar. Terapins fokus på att utforska snarare än utdöma, hitta rätt riktning snarare än att komma i mål fortast möjligt, och ställa rätt frågor snarare än att ge snabba svar ger utrymme för eftertanke och nya ideer. Vi får lov att komma ikapp på områden i livet och med teman vi inte gett oss tid för innan. 


  • En terapisession är till just för dig – en stund när du inte behöver ta hänsyn till andras behov eller känslor.

  • Eftersom jag som terapeut inte ingår i din arbetsmiljö, bekantskapskrets eller din familj, utgör samtalen en fredad zon. Det är en trygghet att det du berättar och det du jobbar med i terapin bara påverkar din vardag i den utsträckning du väljer. 

  • Terapin kan utgöra ett stöd under en begränsad period. Du kan avsluta terapin när du vill. 

  • Genom min utbildning har jag tillgång till teorier, verktyg och övningar som kan vara till hjälp.

  • Jag ger dig ett tystnadslöfte gällande våra samtal.