PRIS/GDPR

ANTAL SESSIONER OCH PRIS


Vårt första möte är gratis. Om du bestämmer dig för att gå i terapi kommer vi överens om ett preliminärt antal sessioner tillsammans. En genomsnittlig KBT-terapi omfattar mellan 10 och 16 sessioner. Varför så många gånger? Det tar tid att genomföra förändring i livet. Du bestämmer om du vill träffas färre gånger eller fler. Du kan även avbryta terapin när du vill. En session varar 55 minuter.


Pris

  • Individ: 600 SEK
  • Par: 1,000 SEK

Uteblivna besök debiteras med fullt pris.


Jag skickar faktura till dig via post eller e-mail.

DINA UPPGIFTER - GDPR


Jag sparar inte några personuppgifter, vare sig elektroniskt eller på papper.


De anteckningar jag eventuellt gör under sessionen innehåller inga personliga uppgifter (namn, personnummer, telefon eller e-mail) som skulle kunna kopplas till dig. Anteckningarna utgör endast ett minnes-stöd.


Det du berättar under våra möten kommer jag inte att dela med andra – annat än min egna handledare vid behov. Om jag diskuterar aspekter av terapin med min handledare kommer jag inte att använda ditt namn eller ange några personliga uppgifter.Från högt därovan strilar ljuset in
Från högt därovan strilar ljuset in
Vad och vem utgör din grund?
Vad och vem utgör din grund?
Var har du dina djupaste rötter?
Var har du dina djupaste rötter?
I hope that I am enough. Am I enough?
I hope that I am enough. Am I enough?
Åt vilket håll är du på väg?
Åt vilket håll är du på väg?